top of page
bandicam 2022-11-09 19-05-50-975.jpg

Rəngahəng

Sosial sahibkarlıq layihəsi haqqında

Rənglərin ahəngi insanın vicdanı, ruhu, düşüncə və duyğuları arasında ahəngdən də xəbər verir. Ahəng qanunauyğunluqdur. İnsanların müxtəlifliyi, fərqli duyğuların birləşərək şəbəkə yaratmasıdır.
İstər münasibətlərdə, istər duyumda ahəngə dəyər verənlər şüşə üzərində də rənglərin ahəngindəki ecaza dəyər verərək "Rəngahəng" sosial sahibkarlıq layihəsinin inkişafına dəstək olurlar.


"Rəngahəng"-sosial sahibkarlıq layihəsi əmanətlər tərəfindən hazırlanaraq əldə olunan gəlirdən də əmanət uşaqların təhsilinə dəstək olunur.

bottom of page