top of page
bandicam 2022-11-09 19-05-50-975.jpg

Layihə haqqında

“2022-ci il kiçik qrant müsabiqəsi” Layihə təklifi forması

1.Layihənin adı :

Sosial sahibkarlıq sahəsində görülən işlərin monitorinqi, təhlili və bu sahədə təbliğat üzrə təşəbbüslər

2. Problemin qısa təsviri və aktuallığı Azərbaycanda sosial sahibkarlığın elmi və mənəvi təfəkkürü tarixən güclü və əsaslı olduğu kimi günümüzdə də problemin aktuallığı xeyli əhəmiyyətlidir. İstər dövlət siyasətinə dəstək, istərsə də, cəmiyyətin həssas qruplarının həyat rifahının yaxşılaşdırılması, bununla bərabər dəyər anlayışının formalaşdırılması istiqamətində bir çox sosial biznes və sosial sahibkarlıqla məşğul olan birliklər, yaxud fərdlər müəyyən addımlar atmaqdadır. İctimaiyyətdə bu problemin aktual olmasının digər bir səbəbi isə həmin sahədəki müxtəlif əskikliklər və onun mahiyyətinin tam anlaşılmamasıdır. Yaranmış bu anlaşılmazlıqlar onları aradan qaldırmaq üçün həll yollarını ortaya qoymağı tələb edir. Bu layihə çərçivəsində də mövcud problemlərin həlli yolunda effektiv nəticə əldə edəcəyimizə inanırıq

Ətraflı məlumat üçün oxuyun

bottom of page