top of page
bandicam 2022-11-09 19-05-50-975.jpg

Məqalələr

Ticari girişimciler ne kadar
sosial girişimcidir

Sosial girişimcilik boyutlarına kurumsal bakış

Social Entrepreneurship

Sosial girişimcilik eğitiminde gönüllü kuruluşlar

Yoksullarla mücadelede sosial girişimcilik

Theoretical Review of Entrepreneur and Social Entrepreneurship Concepts

Küçük girişimcilik artan önemi

Sosial karamacli örgütler

Economics and psychology

Özlem demir sosial girişimcilik

Sivil toplum,sosial sermaye,sosial girişimcilik

Sosial inavasyon mekaleleri

Социальное предпринимательство или бизнес во благо общества

İnitia conseptofislami social entrepreneurship

Sosial girişimcilik ve sosial hizmet

Ögretmen adaylarinin sosial girişimcilik

Kurumsal sosial sorumluluk

Sosial bilimler dergisi

Mənəvi dəyərlər sosial kimliyin və sosial sahibkarlığın təşəkkül zəminidir

Yoxsulluğun azaldılmasında sosial sahibkarlığın rolu

bottom of page