top of page
bandicam 2022-11-09 19-05-50-975.jpg

Sosial sahibkarlıq

ss_diagram_6-01-removebg-preview.png

Sosial sahibkarlıq nədir?
Sosial sahibkarlıq əsas hədəfi müəyyən problemin həll olunmasına yönəlmiş insanların fədakarlığına əsaslanan sahibkarlıq növüdür. Bu növ sahibkarlıq əsasında yaradılan müəssisələr əldə olunan gəlirin müəyyən hissəsini  fəaliyyətlərini davam etdirmək məqsədilə saxlayaraq, geri qalan  gəliri sosial problemlərin həll olunmasına yönəldir. Sosial sahibkarlıq cəmiyyətdəki ictimai-sosial problemlərin həllinə biznes yanaşmadır və onun uğuru təkcə əldə edilən gəlirlə deyil, sosial missiyanın nə dərəcədə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi ilə ölçülür.
Sosial sahibkarlığın əsas tutduğu meyarlar cəmiyyətin tərəqqisinə bağlıdır: 
• Cəmiyyətin həssas təbəqələrinin həyatına müsbət təsir etmək;
• Bu təbəqələrin potensialını üzərə çıxararaq cəmiyyətin inkişafına təkan vermək.
     Beləliklə, sosial sahibkarlıq sosial xidmət nəticəsində, eyni zamanda sosial məsuliyyətdən qaynaqlanan problemlərin həllinə yönələn  biznes fəaliyyətidir

Dünyada nə qədər kitab var belə

Çalışıb,əlləşib gətirdim dilə...

Oxudum, oxudum sonrada vardım,

Hər gizli xəzinədən bir dürr çıxardım.

bottom of page